Geodézia Komárno

Zememeračské Služby
[:sk]Zememeranie v Komárne [:hu] Földmérés Komáromban

Referencie práce z pasti

 • Damesys s.r.o. – vytýčenie hraníc priemyselného areálu, oddelenie pozemkov 
 • Gamota – geometrické plány k majetkoprávnemu usporiadaniu priemyselného areálu 
 • General plastic s.r.o. – výškopisné merania miestnych komunikácií, geometrické plány ku kolaudáciám 
 • Mesto Kolárovo – majetkoprávne usporadanie novej mestskej časti o rozlohe 60 ha, výškopis pod projekciu, rozparcelovanie 60 ha, výškopis Hlavného námestia a okolia pod projekt a následné zameranie ku kolaudácii, výškopis a geometrické plány k výstavbe fotovoltaických elektrární, vytýčenie a geometrické plány k novej autobusovej zástavke, geometrický plán pre cyklistickú trasu vedúcu k cintorínu, množsto geometrických plánov, vytýčení hraníc pozemkov, polohopisných, výškopisných meraní, geometrické plány pri výstavbe nájomných bytov, atď 
 • Heineken Slovensko a.s.– geometrické plány k majetkoprávnemu usporiadaniu priemyselného areálu, legalizácia stavieb, výškopis k projektom novej sladovni, vytýčenie pilót a vynesenie výšok pri výstavbe, porealizačné merania, kontrola presnosti v ČOV, geometrické plány ku kolaudáciám , majetkoprávne usporiadanie vonkajších plôch, výškopis pre rozšírenie kanalizácie pod projekt, zameranie vnútornej a vonkajšej technológie pod projekt, iné výškopisy a geometrické plány. 
 • Obec Chotín – geometrický plán k majetkoprávnemu vysporiadaniu vinohradov , výškopis pod projekt pri rekonštrukcii miestnej komunikácii, vytýčenie hranic pozemkov, vytýčenie základov, geometrické plány ku kolaudáciám nájomných domov, geometrické plány k legalizácii obecných stavieb, zameranie skutočného stavu jazera a okolia, atď 
 • Obec Sokolce – geometrický plán k majetkoprávnemu usporiadaniu školy, výškopis pod projekt európskej únie „obnova parku”, geometrické plány k legalizácii obecných stavieb a k usporiadaniu pozemkov, atď Obec Marcelová – majetkoprávne usporiadanie pozemkov, výškopisné zameranie pod projekt „ kanalizácia obce”, výškopis k plánovanej skládke TKO, všetky geodetické práce t.j. výškopisné merania, majetkoprávne usporiadanie pozemkov, vytýčenie staveniska a následné zameranie ku kolaudácii nájomných bytov, usporiadanie obecných ako i súkromných pozemkov na uličných pásoch a za záhradami, zameranie skutočného stavu okolia obecného úradu, a veľa-veľa geometrických plánov, vytýčení, polohopisov, výškopisov 
 • Marvin Marcelová s.r.o. – geometrické plány k majetkoprávnemu usporiadanie mnohých hektárov viníc 
 • PD Kolta – geometrické plány k usporiadaniu 462 ha poľnohospodárskej pôdy 
 • ProjektMarket Kolárovo – oddelenie pozemkov, geometrické plány ku kolaudáciam stavieb 
 • Ravena s.r.o. – geometrické plány k majetkoprávnemu usporiadanie mnohých hektárov viníc v Modranoch, v Sikeničke a v Pavlovej 
 • Sledge Slovakia s.r.o. – geometrické plány k majetkoprávnemu usporiadanie pozemkov, k oddeleniu pozemkov, vytýčenie hraníc pozemkov, geometrické plány ku kolaudáciam stavieb 
 • San-team s.r.o. Komárno – podrobné digitalizovanie topologických máp a pretvorenie do mierky 1:5000 
 • Sting 2000 s.r.o. – vytýčenie hraníc priemyselného parku, oddelenia pozemkov 
 • Webasto – Edscha Cabrio Slovakia s.r.o. – podrobný polohopis-výškopis priemyselného parku (inžinierske siete, výšky budov), geometrické plány ku kolaudáciam stavieb …a za tie roky práce viac tisíc geometrických plánov každého druhu pre súkromné osoby, vytýčenie hraníc pozemkov, ako aj polohopisných a výškopisných meraní.