Földmérés Komáromban

Damesys s.r.o. – ipari telep határainak kitűzése, telekfelosztás

Gamota – vázrajz ipari terület tulajdonjogi rendezéséhez

General plastic s.r.o. – magasságrajzok a közművekről, vázrajzok a csarnokok kolaudációjához

Gúta város – a 60 ha-os új városrész telkeinek tulajdonjogi rendezése, magasságrajza a projekthez és felparcellázása, a főtér és környékének magasságrajza projekthez, majd bemérése kolaudációhoz, magasságrajz, vázrajzok a naperőműhöz, kitűzés és vázrajz az új buszmegállóhoz, vázrajz a temetőhöz vezető kerépárúthoz, számos egyéb vázrajz, kitűzés és magasságrajz utak felújításához, bérházak építéséhez, stb.

Heineken Slovensko a.s. – területének tulajdonjogi rendezése, épületek legalizálása, magasságrajz az új malátagyár projektjeihez, pilóták es magasságok kitűzése, kivitilezés pontosságának ellenőrzése, vázrajzok kolaudációhoz, külső területek rendezése, magasságrajz a kanalizáció bővítésének projektjei alá, külső és belső technológia bemérése projekthez, egyéb magasságrajzok és vázrajzok

Hetény község – vázrajz a magánszőlők tulajdonjogi rendezéséhez, magasságmérés az új utca útjának vízelvezetéséhez, telekhatár és alapok kitűzése, valamint vázrajz az új bérházakhoz, vázrajzok községi épületek legalizálásához, a tó és környékének bemérése, stb.

Lakszakállas község – vázrajz az alapiskola területének tulajdonjogi rendezéséhez, magasságrajz parkok felújításának európai uniós pályázatához, vázrajzok egyéb épületek kolaudációjához, telkek rendezéséhez, stb.

Marcelháza község – tulajdonjogi rendezések, magasságrajz a kanalizációs rendszer kiépítésének terveihez, magasságrajz a tervezett szeméttelephez, magasságrajz, telekrendezés, kitűzés és vázrajz az új bérházakhoz, magántelkek és községi tulajdon rendezése az utcafronton ill. a kertek alatt, sok kisebb-nagyobb vázrajz, kitűzés, egyéb magasságrajzok

Marvin Marcelová s.r.o. – vázrajzok a szőlő tulajdonjogi rendezéséhez

PD Kolta – vázrajzok (462 ha) mezőgazdasági terület tulajdonjogi rendezéséhez

ProjektMarket Kolárovo – telekleválasztás, vázrajzok épületek kolaudációjához

Ravena s.r.o. – vázrajzok a szőlő tulajdonjogi rendezéséhez Kisgyarmaton, Madaron, Páldon

Sledge Slovakia s.r.o. – vázrajzok telekrendezéshez, telkek szétválasztásához, határkitűzések, vázrajzok épületek kolaudációjához

San-team s.r.o. Komárno – topológiai térképek részletes digitalizálása és átalakítása 1:5000 méretarányúra

Sting 2000 s.r.o. – ipari telep határainak kitűzése, telekfelosztás

Webasto – Edscha Cabrio Slovakia s.r.o. – ipari terület aprólékos magasságrajza, közművek, épületek magasságának bemérésével, vázrajzok épületek kolaudációjához

…Továbbá több ezer vázrajz magánmegrendelőknek a vázrajzok minden fajtájából, továbbá telekhatárok illetve épületalapok kitűzése és magasságrajzok.