Na tejto stránke sa Vám snažíme poskytnúť informácie a rady týkajúce sa Vašich nehnuteľností, ktoré sú potrebné k vybavovaniu pre rôzne úrady (napr. katastrálny úrad, pozemkový úrad, Slovenský pozemkový fond, obecné alebo mestské úrady) .

Hlavným cieľom našej stránky je poskytnutie týchto informácií, ale osobný pohovor s Vami je predsa len iný, lebo každý prípad obnáša so sebou iné riešenie a preto bude najlepšie, ak nás vyhľadáte v našej kancelárii, aby sme sa mohli zaoberať Vašou konkrétnou vecou.

Často sa stáva, že stavby sú nepresne zakreslené (t.j. nie podľa skutočnosti) alebo vôbec nie sú vedené na Listoch vlastnícstva, je rozdielny vlastnícky a užívateľský vzťah alebo parcely nie sú majetkoprávne vysporiadané.

Keď máte pochybnosti o Vašej nehnuteľnosti, či je správne vedená v katastri nehnuteľností, obráťte sa prosím na nás, kontaktujte nás, a mi sa na Váš problém pozrieme na príslušnom úrade a podáme Vám informácie a samozrejme navrhneme riešenie.